0 دانشجو

براساس استاندارد ، شهروند الکترونیک کسی است که از حداقل دانش لازم در مورد مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات برخوردار است و همچنین توانایی برقراری ارتباط با اینترنت و ارسال و دریافت پیام های الکترونیکی از طریق پست الکترونیک (Email) را دارد .

نیز اطلاعات ، خدمات و نرم افزار های مورد نیاز خود را از اینترنت جستجو میکند.

چنین فردی باید نسبت به تأمین امنیت شخصی و خانواده در برابر آسیب های اینترنتی آگاهی داشته باشد و بتواند امور مختلف زندگی خود را تا حد امکان از طریق شبکه های اینترنتی انجام دهد.

پیام پنهان در استاندارد شهروند الکترونیکی این است : به زودی اگر یک شهروند الکترونیک نباشید، اساسا شهروند به حساب نمی آیید .بنابراین تمام کسانی که می خواهند در عصر حکمرانی اطلاعات، زندگی موفقی داشته باشند، نیازمند فراگیری مهارت های لازم در فناوری اطلاعات هستند.

برنامه درسی خالی است

ایجاد دوره توسط

نسرین اسکویی نسرین اسکویی

طراح وب و مدرس دروس کامپیوتر
رایگان