جزوه شهروند الکترونیک

براساس استاندارد ، شهروند الکترونیک کسی است که از حداقل دانش لازم در مورد مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات برخوردار است و همچنین توانایی برقراری ارتباط با اینترنت و ارسال و دریافت پیام های الکترونیکی از طریق پست الکترونیک (Email) را دارد .